Ochrona patentowa – Apatent

  -/1
Ogłoszenie dodał: www.apatent.pl
Opublikowano: 5 grudnia 2019 (4 lata temu)
Kategoria
Lokalizacja
Jana III Sobieskiego 11 Katowice

Nasi specjaliści, świadczą dla Państwa pełny zakres usługi w kwestii ochrony własności przemysłowej. profesjonalne doradztwo oraz pomoc, jaką udziela Państwu nasza firma obejmuje:

  • przygotowywanie dokumentów patentowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych,
  • opracowywanie ekspertyz i umów licencyjnych,
  • badania stanu techniki, badania zdolności patentowej i rejestrowej, analiza znaków towarowych,
  • występowanie w imieniu Państwa przed stosownymi urzędami,
  • doradztwo prawne.

Opatentowanie dzieła umocni stanowisko Państwa firmy na rynku oraz zagwarantuje ochronę Państwa autorskich metod przed ich przywłaszczeniem.

Sprawdź: https://www.apatent.pl/5,57,44,Patentp.html